0
Your Cart
No products in the cart.

Thông tin kỹ thuật

 1. Rơm Rạ

  Rơm rạ là các thân cây khô của cây lúa. Các thành phần chính của rơm rạ gồm cellulose, hemicellulose, lignin và silica. Thành phần hóa học của gạo có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý, chất lượng gạo sản xuất và loài gạo. Hemicellulose là thành phần hóa học chính có thể chuyển đổi thành các hóa chất hữu ích. Hàm lượng hemicellulose có thể lên khoảng 40%.
 2. Hóa Chất

 • Cellulose: Polysaccharide trong thành tế bào của nguyên liệu thực vật.
 • Lignin: Polymer hữu cơ đóng vai trò là vật liệu cấu trúc trong nguyên liệu thực vật dưới dạng mô hỗ trợ.
 • Hemicellulose: Một loại polysaccharide có trong thành tế bào của nguyên liệu thực vật. Hemicellulose phân nhánh, có chiều dài ngắn hơn và dễ chuyển hóa hơn cellulose
 • Silica, có công thức hóa học SiO2 và là thành phần chính của cát.
 • Furfural: hợp chất hữu cơ có công thức C₄H₃OCHO. Furfural là một sản phẩm trung gian được sản xuất từ ​​hemicelluloseđược sử dụng trong sản xuất nhựa, rượu, thuốc, nước hoa, dung môi, polyme, chất kết dính và thuốc trừ sâu.
 • Thủy phân: Phản ứng hóa học giữa hợp chất hóa học và nước
 1. Quy Trình

  Có một số quy trình để chuyển đổi rơm rạ thành hóa chất hữu ích. Trong số này, việc chuyển đổi hemicellulose thành furfural là con đường hiệu quả nhất. Quy trình hiện tại bao gồm một số bước:
  1- sinh khối sẽ được phân riêng để tách ra hemicellulose
  2- hemicellulose được thủy phân để tạo thành các đường đơn như D-xylose
  3- tách nước từ các đường đơn để tạo thành furfural

  Uớc tính rằng việc chuyển đổi có thể làm giảm lượng khí thải CO2 tới 9%. Bằng cách kết hợp với năng lượng tái tạo, quá trình giảm CO2 có thể được giảm hơn nữa.
viTiếng Việt